Hållbar bergmaterial- och mineralförsörjning

Diarienummer 2014-04347
Koordinator SVERIGES BERGMATERIALINDUSTRI SBMI AB
Bidrag från Vinnova 3 389 319 kronor
Projektets löptid september 2014 - augusti 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftar till att genomföra de första stegen av den branschutveckling, som beskrivs i MinBaS Innovation Agenda. För att åstadkomma en ökad produktivitet behövs åtgärder inriktade på att utveckla produkter och tjänster och att säkra tillgångar på råvaror, villkor för produktionen och underlätta handel med produkterna. Efterfrågan på en förbättrad och ökad systemeffektivitet och att utveckla produkter och tjänster förenade med resurshushållning med jungfruliga råvaror har funnits intressant och stor bland industriföretagen och sektormyndigheter/institut.

Resultat och förväntade effekter

Potentialen ligger i förbättrade och utvecklade processer genom moderna metoder och verktyg. Kunskapen för industrin om lokalisering, planering av tillverkning och produktifiering. Industrin får en möjlighet att erbjuda smartare logistiklösningar då lokalisering förväntas underlättas och processer förkortas. En strategisk potential ligger framför industrin genom att kunna erbjuda nya affärsmodeller till byggherrar och entreprenörer både traditionella produkter och nya innefattande omhändertagande och förädling av jord- och berg som genereras i annan verksamhet.

Upplägg och genomförande

Kartläggning av befintliga produktionsprocesser inom ballast-, industrimineral- och naturstensindustrin och dess bergartsberoende. Analysera möjligheten till en ökad resurseffektivitet genom optimering av täkthantering och att i större utsträckning använda alternativa material. Stärka svensk påverkan vid pågående revidering av produktstandarderna för ballast (inkl. alternativa ballastmaterial), mineral och natursten med anpassning till kraven i den nya byggproduktförordningen (CPR). Analysen är tydlig, samverkan och ökat industriengagemang är viktig.

Externa länkar

Innehåll bl.a. handböcker,vägledningar FoU-resultat,utförda objekt och erfarenheter, tillämpliga standarder

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.