Hållbar AI - AI Ethics and Sustainability

Diarienummer 2018-00299
Koordinator Anna Felländer AB
Bidrag från Vinnova 480 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - januari 2019
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – Steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation steg 1 Initiering - 2018

Syfte och mål

Etiska, sociala, samhällsekonomiska och rättsliga dimensioner har inte i tillräcklig utsträckning integrerats och testats i forskning, utformning och implementering av AI-system. Det leder till oavsiktliga negativa etiska och samhällsekonomiska konsekvenser. För att möta utmaningen är syftet och målet att bygga tvärvetenskaplig kompetens och ge organisationer verktyg för att uppfylla en viss standard med en certifiering för etisk och hållbar hantering av AI. På så sätt kan utvecklingen av AI:s möjligheter ske på ett mer hållbart sätt.

Förväntade effekter och resultat

Genom ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt och i samverkan mellan akademin, politiker och näringsliv skapas lösningar på tex hur transparens, pålitlighet, styrning och förutsägbarhet skapas i AI-processerna med syfte att integrera den etiska, sociala och juridiska aspekten (t.ex. standarder för varningssystem, etiska koder). Med dessa standarder skapas därmed en certifiering, vilket är tänkt att leda till att AI´s möjligheter kan omfamnas på ett hållbart sätt.

Planerat upplägg och genomförande

Det planerade upplägget och genomförandet för steg 1 ser ut enligt följande: a. Inventera: omvärldsanalys, kunskapsöversikt och behovsinventering inom ett utval av sektorer, t ex finanssektorn och hälso- och sjukvården där AI fått stort genomslag bland slutanvändare (kunder) men där kontexten skiljer sig avsevärt. b. Identifiera och kvantifiera oavsiktliga negativa etiska konsekvenser av AI inom ett urval av sektorer. c. Formulera första förslag på center för hållbar AI med målet att skapa förankrade de facto- standarder och certifikat för hållbar AI.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.