Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hållbar AI - AI Ethics and Sustainability

Diarienummer
Koordinator Anna Felländer AB
Bidrag från Vinnova 480 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - januari 2019
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation steg 1 Initiering - 2018

Syfte och mål

Målet med första fasen av UDI var att göra en kunskaps- och behovsinventering av implikationerna av AI i en bredare etisk och social kontext. Syftet var även att angripa utamaningarna med ett ramverk för att kunna identifiera, mäta och styra de sociala, etiska och rättsliga aspekterna av AI. Ramverket ska testas och appliceras inom organisationer i det center som utvecklats under projektet. Centret innehåller en tvärvetenskaplig akademisk hub och partners från näringsliv, offentlig sektor och start-ups.

Resultat och förväntade effekter

Vi har åstadkommit följande: 1. En inventering och analys av forskningsartiklar. 2. En innovation i form av ett ramverk. 3. Ett center för samverkar och test av innovationen. Förväntade effekter är att vi kan initiera ny tvärvetenskaplig forskning i samarbete med partners från näringslivet, offentlig sektor och start-ups. Vi kan testa och applicera ramverket i syfte att undvika de oavsiktliga negativa etiska fallgroparna. Vi bygger ett ramverk som förväntas stärka svenska organisationer konkurrenskraft och förbereda dem på kommande standarder och regelverk kring AI och etik.

Upplägg och genomförande

Vi har arbetat med analys och kunskapsuppbyggnad både internt och externt. En inventering av forskningsartiklar har genomförts. Vi har samlat in relevanta fall och exempel. Nya frågeställningar och forskningsområden, där vi anser att det saknas, har identifierats. Seminarier och rundabordssamtal har anordnats för ytterligare kunskapsuppbyggnad. Ramverket har utvecklats med utgångspunkt från följande identifierade fallgropar: 1. missbruk av data och AI, 2. programmerarens värderingar 3. otränad AI och 4. snedvridningar i data. Centret har formats i samarbete med partners.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 mars 2018

Diarienummer 2018-00299

Statistik för sidan