Hackaton med programmeringsspråket R och Kolada

Diarienummer 2015-02484
Koordinator Sveriges Kommuner och Landsting - Center för eSamhället
Bidrag från Vinnova 45 000 kronor
Projektets löptid april 2015 - juni 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att fram nya innovativa användningsområden för såväl Kommun- och landstingsdata som programmeringsspråket R. Detta uppnåddes via Genomförandet av ett hackaton baserat på Koladadata och programmeringsspråket R. Det vinnande förslaget fick presentera sin lösning på Offentliga Rummet 1-3 juni i Visby, dels i samband med den nätverksdag med fokus på öppna data den 1 juni och även under ett av seminarierna den 2 juni. SKL och SRUG uppmärksammade såväl Hackatonet som vinnare på respektive organisations hemsidor.

Resultat och förväntade effekter

Huvudtemat för hackathonet har varit skoluppgifter som är fritt tillgängliga på Kolada och SCB. Syftet var att skapa applikationer som tillhandahåller både analys och som svarar på vanliga frågor som vilken kommun och / eller skola är bäst på att ge bra utbildning. Det vinnande bidraget byggde med hjälp av en regressionsmodell möjligheten att jämföra skolors resultat i förhållande till bland annat socioekonomiska förutsättningar

Upplägg och genomförande

Fas 1: Hackatonet genomfördes lördagen den 16 maj i SKL:s lokaler på Hornsgatan 15 i Stockholm. Ett 40-tal deltagare medverkade. Vid evenemanget hälls föreläsningar och workshops om tillgängliga öppna data, hur man skapar enkla applikationer med ´Shiny´ och lite allmän introduktion till programmeringsspråket ´R´. Fas 2: Det vinnande laget deltog på konferensen ´Offentliga rummet´ i Visby och presenterade sin färdiga lösning vid 2 separata tillfällen. Dels 1/6 på fördjupningsdagen runt öppna data och även den 2/6 under seminarietemat ´öppet spår´.

Externa länkar

Inbjudan till hackaton

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.