H2020-planeringsbidrag

Diarienummer 2014-00690
Koordinator ÅAC Microtec AB
Bidrag från Vinnova 135 000 kronor
Projektets löptid januari 2014 - mars 2014
Status Avslutat