H 2020 - Crowd sourcing och geografiska dialogsystem

Diarienummer 2014-01274
Koordinator Liquid Media AB
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid februari 2014 - april 2014
Status Avslutat