Gynocular application and cloud based electronic medical records for high and low resource settings

Diarienummer 2014-04440
Koordinator Gynius AB
Bidrag från Vinnova 1 510 000 kronor
Projektets löptid september 2014 - september 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med Gynius mjukvareutveckling är att utveckla innovativa lösningar för patientjournaler med direkt bildintegrering, där journalerna kan hanteras säkert både över mobiltelefon och webbrowser. Gynius har nu utvecklat 2 unika journalsystem. Gynocular Triage to Diagnose (T2D) för journalförning av undersökningsfynd vid undersökning för livmoderhalscancer med direkt integrering i journalen av undersökningsfynd (bild) samt journalsystem eTestify för undersökning efter sexuella övergrepp via säker anslutning via mobil/webbrowser. Gynius har uppföljt projektmålen.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i två nya produkter inom telemedicin. Förväntat utfall är ökade intäkter av licensförsäljning till Gynius och spridning av produkterna globalt. Produkterna återförsäljs via Gynius distributörsnätverk. Föväntade effekter är ökad klinisk användning och möjlighet att använda den telemedicinska platformen för andra produkter inom telemedicin.

Upplägg och genomförande

Gynius har skrivit manuskript för T2D och eTestify och genom multipla itereringar med programmerare och kliniskt verksamma doktorer byggt upp en unik telemedicinsk plattform, som kan integreras med andra elektoniska journalsystem. T2D och eTestify har genomgått multipla tester även kliniskt i både hög och låginkomst områden för att optimera användarvändlighet och funtionalitet.

Externa länkar

Länken visar vår websida med T2D. eTestify kommer att läggas upp i slutet av oktober.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.