Guide2Wear

Diarienummer 2014-03455
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut - Statens väg och transportforskningsinstitut
Bidrag från Vinnova 1 321 393 kronor
Projektets löptid juli 2014 - oktober 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med Guide2Wear var att analysera nyttan av ett bärbart system för den framtida resenären. Olika bärbara informations -och kommunikationslösningar som är tillgängliga, eller nära att lanseras var utgångspunkten för projektet. Det övergripande målet var att realisera ett navigationssystem anpassat för kollektivtrafiken vilken tar hänsyn till hela resan och är lika lätt att hantera som bilens navigationssystem. Detta system anpassades till en bärbar enhet med nya funktioner som även stödjer köp av biljett och vägledning till relevant plattform.

Resultat och förväntade effekter

Syftet var att underlätta det intermodala resandet. Utvecklingen av prototypen som ska stödja och vägleda resenären baserades på olika studier som tittade på den tekniska state of the art av bärbara enheter, men också användarnas behov och preferenser och juridiska aspekter. Prototypen är en smart klocka som är kopplad till den smarta telefonen som innehåller en rad olika funktioner; tider, kostnader, resväg, hållplatser mm. Prototypen testades och demonstrerades och en handbok med rekommendationer har även publicerats.

Upplägg och genomförande

Projektet innehöll olika delprojekt, vetenskapliga och administrativa. Det fanns fyra olika vetenskapliga delar. De första studerade olika tekniska hjälpmedel som antingen finns på marknaden eller är under utveckling. Det andra undersökte användarnas behov och preferenser med hjälp utav fokusgrupper. Det tredje utvecklade prototypen och bestämde vilken bärbar enhet som skulle användas. Det fjärde var ett demonstrationsprojekt där prototypen testades och utvärderades. Slutligen sammanställdes en handbok med erfarenheter från hur ett tekniskt hjälpmedel kan utvecklas.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.