Gothia Innovation AB (GSP Inkubator)

Diarienummer 2015-03060
Koordinator GOTHIA INNOVATION AB - GSP Inkubator
Bidrag från Vinnova 12 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Inkubationsstöd - Excellens
Ansökningsomgång 2015-00078-en

Syfte och mål

GSP Inkubator ska - ge entreprenörer bästa möjliga förutsättningar att snabbt utveckla idé till säljbar produkt som når marknaden - generera kunskapsbaserade tillväxtföretag som skapar kvalificerade arbetstillfällen lokalt och levererar på en global marknad - bygga vidare/utveckla spetsen inom dataspel För målgrupperna - forskare, studenter och personal vid Högskolan i Skövde - företag och medarbetare i delregionens näringsliv med avknoppningsbara idéer - idébärare inom Högskolans och inkubatorns profilområden - nationella och internationella idébärare inom Dataspel

Förväntade effekter och resultat

GSP Inkubator ska årligen - anta 12 nya startups som tillsammans med innevarande startups skapar 100 arbetstillfällen - generera internationella affärer för +20 MSEK - resa investeringskapital till 8-10 startups - exitera 6 bolag som gör positiv exit ur inkubatorn och blir nya alumnibolag Genom detta stärker vi Skövde- och Västra Götalandsregionens konkurrenskraft genom ett utvecklat och förnyat näringsliv och arbetsmarknad och skapar intresse internationellt genom framgångsrika startups, processer och metoder.

Planerat upplägg och genomförande

GSP Inkubator uppnår målen genom: - Anställda affärsutvecklare med bred egen erfarenhet av företagande, engagerar sig operativt i startup - Ständig utveckling av vår internationellt framgångssäkrade inkubationsprocess. - Internationell spetskompetens inom kommersialisering av spelidéer Startup får tillgång till egen affärsutvecklare, finansiering, säljstöd, ekonomistöd, utbildning, kundnätverk, leverantörer och partners, kontor och ledande internationellt prisbelönt teknikpark med prestigeadress, dagliga möten med företagare, forskare och beslutsfattare.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.