Grönt beslutsstöd - var, när och hur?

Diarienummer 2014-02330
Koordinator SENSEFARM AB
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid juni 2014 - september 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets mål var att under sommaren genomföra fältförsök, intervjuer och marknadsundersökningar med åtta intressenter verksamma inom olika områden där Sensefarms teknik kan utnyttjas.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet visar att Sensefarms ursprungliga marknad växer långsamt vilket hindrar en snabb expansion. Fokus flyttas därför in mot gröna städer och ett behov som inte täcks idag av övriga konkurrenter.

Upplägg och genomförande

Inledande marknadsundersökningar med två intressenter visade att deras marknader krävde ytterliggare kontakter med slutbrukare vilka inte såg den ekonomiska potentialen. Ytterliggare två intressenter kunde pga interna prioritering inte utföra försöken fullt ut. Vi utgår därför ifrån att dessa marknader inte har behovet i tillräckligt hög utsträckning. Två marknader körde både en teknisk utvärdering och var mycket nöjda med resultatet. En av dessa marknader verkar lovande både vad gäller tillväxtmöjligheter och konkurrenssituation.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.