Grönovation II - Nya koncept för att organisera användardrivna innovationsprocesser inom gröna näringar

Diarienummer 2014-00872
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Bidrag från Vinnova 2 700 000 kronor
Projektets löptid april 2014 - november 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att utveckla ny kunskap om hur innovationer uppstår och kan stimuleras inom de gröna näringarna, främst lantbruk. Projektet fokuserade på nya organiseringsformer för innovation, där samspel mellan juridiska aktörer var centralt. Ett viktigt mål var att bygga upp en kunskaps- och idébank innehållande problembilder och lösningar för att driva fram innovation i de gröna näringarna. Ett annat mål var metodologiska bidrag i form av exempelvis nya sätt att genom film dokumentera empiriska fenomen. Vår bedömning är att syfte och mål är uppfyllda.

Resultat och förväntade effekter

Teoretiska modeller har utvecklats och nätverk har skapats. Skarpa projekt har genomförts, exempelvis en försöksodlingsmaskin. Filmer producerades och konferenser arrangerades. Företag har fått inspiration och konkret stöd för att driva innovationsprocesser. Exempelvis ordnades en paviljong på världens största lantbruksmässa. Uppfinningar har gjorts i projektet och patenteringsprocesser har inletts. Metodologiska resultat har också genererats, exempelvis fallstudier dokumenterade med stöd av professionellt filmbolag.

Upplägg och genomförande

Projektets dialogfilosofi gjorde att vi och kombinerade personer med olika kunskapsgrund för att utveckla innovationskunskap. Såväl populärvetenskapliga som vetenskapliga publikationer skrevs. Det förstnämnda gjordes för att få in feedback och idéer från en bred målgrupp. Genom att ´blotta´ idéer och kunskaper kan forskarna få kritik och andra inspel som driver kunskapen framåt. Genom att kombinera ämnet marknadsföring/affärsutveckling med den gröna sektorn har projektets av vissa uppfattats som att ett angeläget forskningsfält växte fram i Sverige.

Externa länkar

Under projekttiden bestämde ledningen för Linköpings universitet att externa hemsidor bör fasas ut.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.