Grönare Europa

Diarienummer 2013-04291
Koordinator SENSEFARM AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - juni 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projeketet var att hitta samarbetspartners inom lantbrukssektorn i framförallt Tyskland och Holland, samt att få de att genomföra fältförsök under 2014. De målen har nåtts.

Resultat och förväntade effekter

Ett lantbruksföretag i Tyskland genomförde prover med en modifierad enhet under vintern 2013/14. Mindre tekniska problem tillstötte, men på det stora hela fungerade det som förväntat. Deras utvärdering är klar om inom några veckor varpå vi kommer att diskutera framtida samarbeten. Ett holländsk bolag har nu inlett försök under växtsäsongen och vi räknar med att de blir klara med utvärderingen i höst. En patentansökan är inlämnad till PRV.

Upplägg och genomförande

Genomförandet följde i stora drag aktivitetsplanen med vissa förseningar. Exportrådet lyckades tyvärr inte samla tillräckligt många intressenter till sin hollänska rundresa, men vi lyckades få till tester där iallafall med en potentiell kund/partner.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.