Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Grepp@vinter

Diarienummer
Koordinator DARKATHLON AB
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - mars 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Långsiktigt syfte var och är att minska halkolyckor på cykel-och gångvägar och att minska användningen av salt och sand för att minska miljöpåverkan. Målet var att kunna genomför en innovationstävling och på så sätt hitta förslag som kan uppfylla syftet. Vi försäkrade oss om tillgång till en världsunik anläggning, testbädd, för skidåkning och däcktestverksamhet. Kalla tunneln vid Lindbäcksstadion i Piteå. Vi försäkrade oss om tillgång till ledande kompetens framför allt på Luleå tekniska universitet och kunde konstatera att vi vara beredda att skicka in ansökan

Resultat och förväntade effekter

Vi har kunnat sammanställa en ansökan med som kommer att leda till uppfyllelse av syftet och målet Effekterna av förstudien är framför allt att varit tvungna att ta reda på om våra antaganden varit riktiga och att tänka igenom hur man kan utvärdera innovationer på detta område. Inte minst har det lett till att vi fått lov att inventera hur forskningen kan utvecklas på området.

Upplägg och genomförande

Vi började med att sätta ihop en kompetent grupp med erfarenhet och kunskap om miljö, trafik och snö- och isforskning. Tidigt stod det klart att kontakten mellan snö/is och andra material var huvudspåret och att användning av sand och salt är ett miljöproblem. Vårs hypoteser bekräftade från flera håll inte minst kommuner, Trafikverket, Folksam och PRO. Kompetensen på att bedriva innovationstävlingar kom från nära håll. LTU Business har i flera år jobbet med just detta. Tillsammans har vi arbetat fram ett koncept som vi tror kommer att vara värdefullt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04699

Statistik för sidan