Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Greenovation Twin: Öppen digital tvilling för grön omställning i samverkan

Diarienummer
Koordinator ElectriCITY Innovation ek för
Bidrag från Vinnova 985 810 kronor
Projektets löptid april 2023 - april 2024
Status Avslutat
Utlysning Avancerad digitalisering - Möjliggörande tekniker

Viktiga resultat som projektet gav

Målet var att i samverkan mellan de deltagande parterna utveckla en prototyp av en digital tvilling som kan användas av olika aktörer inom Stockholm Green Innovation District i syfte att utveckla området. Detta mål har uppnåtts genom en prototyp som innehåller data från olika källor med fokus på mobilitet och energi, exempelvis energianvändningen hos bostadsrättsföreningar i Hammarby Sjöstad och trafikflöden. Dessutom finns goda exempel i området och planerade fastighetsprojekt i Nacka inlagda i tvillingen.

Långsiktiga effekter som förväntas

Den framtagna tvillingen erbjuder idag fastighetsspecifik data som kan visualisera energianvändningen hos bostadsrättsföreningar i Hammarby Sjöstad, visa personflöden, samt visa exempel på hur Nacka kommer se ut i framtiden med planerade byggnationer. Vidareutveckling förväntas ge möjlighet till prediktion av flöden och för att påvisa var energiåtgärder har störst effekt. Dessutom förväntas kommunikationen mellan och inom organisationer kunna förbättras med hjälp av tvillingen.

Upplägg och genomförande

En workshop- och prototypbaserad designmetodik har använts. Det innebär att workshops med de deltagande aktörerna har genomförts och baserat på utkomsten har innehållet i prototypen skapats. Det har varit en bra metod då input och feedback från deltagarna har kunnat implementeras kontinuerligt. Även inspirationsföreläsningar har hållits för att visa den stora mängd användningsområden som finns för digitala tvillingar. Strukturen är lagd med location som longitud/latitud, alternativt relationen, plats och tid. Det finns nu en live server där det är möjligt att fylla på med data.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 11 juni 2024

Diarienummer 2023-00282

Statistik för sidan