GreenElec Optisort

Diarienummer 2011-03955
Koordinator OPTISORT AB
Bidrag från Vinnova 2 810 210 kronor
Projektets löptid december 2011 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet är att skapa ett mer effektivt och hållbart sätt att utnyttja elektronikmaterial genom att leverera lämpliga kombinationer av material för återvinning, design för identifiering samt tekniker för identifiering och separation. Optisorts del består i att hitta tekniker för identifiering och klassificering av materialet baserat på den klassificeringsteknik bolaget använder inom andra avfallsområden. Målet är att kunna färdigställa en prototyp som klarar av sortera ut materialet ur en fullskalig elektronikavfallsström.

Förväntade effekter och resultat

För Optisorts del förväntas projektet leda fram till kunskap kring hur ett mycket disparat material kan identifieras och klassificeras med hjälp av olika sensorer, främst vision-kameror samt hur detta kan utnyttjas i en kommersiell applikation. Målet är att kunna sälja dessa applikationer på en global marknad för elektronikavfallssortering och återvinning.

Planerat upplägg och genomförande

Fastställande av nödvändiga identifieringsparametrar - utredningsarbete och experiment för att avgöra vad som krävs för identifiering. Utveckling av sorteringsmetodik baserat på mashine vision testbänk byggs upp för att testa olika identifieringstekniker. Validering av identifieringsteknik fullskalig prototyp med identifiering och separation byggs upp.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.