Green Cleaning

Diarienummer 2014-05559
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - SP Food and Bioscience, Göteborg
Bidrag från Vinnova 2 200 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

En ökad användning av miljösmart teknik och förfarande vid rengöring och desinfektion förväntas leda till mindre miljöpåverkan genom mindre vatten-, energi-, kemikalie- och materialförbrukning- samtidigt som det måste bli rent. Den nyutvecklade testbädden Cleaning Innovation erbjuder oberoende utvärdering av teknik, kemikalier, material, utrustning och metoder för rengöring och desinfektion i flera branscher.

Resultat och förväntade effekter

Under projekttiden har vi visat att testbädden Cleaning Innovation uppfyller syftet att stödja och driva på utveckling och användning av ny miljöteknik och miljösmart förfarande vid rengöring och desinfektion. Vi har tillsammans med externa kunder gjort en rad aktiviteter/projekt, vilka haft syftet att förbättra eller ersätta dagens teknik med mindre miljöpåverkan i form av förbrukning av energi, vatten, material och kemikalier. Testbädden Cleaning Innovation är en ingång så att kunder med testbehov enkelt kan nå rätt expertis.

Upplägg och genomförande

Arbetet har inneburit att befintlig expertis inom mikrobiologi, kemi, miljö, processteknik, energi, utbildning, certifiering och mätteknik har samlats kring rengöring och desinfektion både vad gäller kompetens och analysinstrument, teknisk utrustning och mjukvara. Arbetet med Business Model Canvas har haft stor betydelse för att strukturera affärsmodellen. Utvecklingen av nio testtjänster skedde genom ett samarbete mellan experter inom vitt skilda områden för ett tvärvetenskapligt erbjudande.

Externa länkar

Hemsida på svenska och engelska, som beskriver vision, affärsidé, erbjudande (länkade till produktblad), case.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.