Green Cleaning

Diarienummer 2013-04363
Koordinator SIK - Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB - SIK Lund
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - juni 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

I en förstudie togs en plan fram över utveckling och användning av testbädden Green Cleaning för oberoende utvärdering av miljösmarta och effektiva lösningar för användning vid rengöring- och desinfektion i livsmedelsindustrin. Planen ska användas vid fortsatt arbete mot ett fullskaligt testbäddsprojekt. Aktörer viktiga för drift av testbädden har identifierats och diskussioner har påbörjats. Behov och inriktning på verksamheten har förankrats med framtida kunder/användare.

Resultat och förväntade effekter

Green Cleaning ska vara en öppen och neutral testbädd som erbjuder oberoende tester av produkter, tjänster och processer. Andra verksamhetsområden är utveckling, utbildning, certifiering och teknikspaning. SIK är tänkt ägare. Green Cleaning ska leda till en ökad utveckling och användning av miljösmarta och effektiva lösningar vid rengöring och desinfektion i livsmedelsindustrin, vilket i sin tur leder till mindre resursförbrukning, ökad ekonomisk tillväxt och ökad livsmedelskvalitet.

Upplägg och genomförande

Projektet leddes av SIK i samarbete med SP Certifiering och hygienteknikföretaget Lagafors AB. Arbetet genomfördes vid fyra interna projektarbetsmöten. En extern workshop genomfördes med inbjudna deltagare som representerade framtida viktiga aktörer och kunder till plattformen inom livsmedelsproduktion, maskin/processutrustning, rengöring och hygien samt experter inom SP. En plan sammanställdes över testbäddens tänkta utveckling och användning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.