Gränssnittsinnovation för acceptans av automatiserade fordon

Diarienummer 2014-04392
Koordinator VIKTORIA SWEDISH ICT AB
Bidrag från Vinnova 85 000 kronor
Projektets löptid september 2014 - oktober 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har skapat förutsättningar för en tävling där gränssnitssförslag skapas för automatiserade fordon genom att utforma ett förslag på tävlingsupplägg som vänder sig mot studenter vid svenska högskolor och universitet.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har utformat ett tävlingsupplägg samt förslag på ansökan för genomförande av tävling för projektpartners beaktande.

Upplägg och genomförande

Föreslaget tävlingsupplägg utformades i samarbete med projektpartners enligt struktur framtagen vid Viktoria Swedish ICT under ett antal workshops.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.