Grafenbaserat korrosionsskydd med antifouling egenskaper för plattvärmeväxlare

Diarienummer 2016-01652
Koordinator Alfa Laval Lund AB
Bidrag från Vinnova 753 500 kronor
Projektets löptid maj 2016 - oktober 2018
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för grafen
Ansökningsomgång SIO Grafen - Förstudieprojekt och Forsknings- och Innovationsprojekt Våren 2016

Syfte och mål

Syftet med detta projekt är att utveckla en multifunktionell kompositbeläggning för plattvärmeväxlare genom användning av för ändamålet specialtillverkad grafen och relaterade material (GRM). För att passa olika krävande vattenbaserade tillämpningar bör beläggningen ge korrosionsskydd i krävande marina miljöer upp till 90 °C och samtidigt förhindra påväxt i processvatten från t. ex livsmedelsindustrin. Beläggning skall vara färdig för validering av Alfa Laval tillsammans med utvalda slutanvändare under 2017-2018.

Förväntade effekter och resultat

Genom att ersätta titanbaserade värmeväxlare med belagt rostfritt stål kan kostnaderna minskas med 60-70%. Marknadsstorleken för kostnadseffektiva belagda plattvärmeväxlare uppskattas till 120 miljoner ? / år. Projektet stöder alla målen i SIO grafen: - Främja den tekniska mognaden av formulerade GRM - Stödja utvecklingen av en svenskbaserad produkt med internationell marknad - Samla forskningsorganisationer och industriintressenter kring ett gemensamt mål - Kunskapsöverföring mellan konsortiemedlemmarna om GRM baserade kompositer och korrosionsskydd.

Planerat upplägg och genomförande

SP, Nanoinnova och PC3 kommer att utveckla: a) en grafen eller grafenrelaterad (GRM) nano-kompositformulering ämnad att appliceras direkt på metall (DTM). b) ett anti-fouling toppskikt innehållande GRM, samt utvärdera olika applikationstekniker av beläggningen. De långsiktiga barriäregenskaper samt korrosionsförhindrande mekanism kommer att utvärderas av KTH och Nanoinnova, och till sist kommer Alfa Laval att utföra testning av värmeledningsförmåga, korrosionsskydd, anti-fouling och rengöring av belagda platt värmeväxlare.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.