Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Grafenbaserat korrosionsskydd med antifouling egenskaper för plattvärmeväxlare

Diarienummer
Koordinator Alfa Laval Lund AB
Bidrag från Vinnova 753 500 kronor
Projektets löptid maj 2016 - oktober 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen

Syfte och mål

Syftet med detta projekt är att utveckla en multifunktionell kompositbeläggning för plattvärmeväxlare genom användning av för ändamålet specialtillverkad grafen och relaterade material (GRM). För att passa olika krävande vattenbaserade tillämpningar bör beläggningen ge korrosionsskydd i krävande marina miljöer upp till 90 °C och samtidigt förhindra påväxt i processvatten från t. ex livsmedelsindustrin. B En beläggning togs fram och ska genomgå en första validering av Alfa Laval.

Resultat och förväntade effekter

En ytbeläggning med GRM har optimerats med avseende på främst vidhäftningsförmåga vid höga temperaturer i saltvatten. De variabler som har testats var förbehandling, primer, typ av GRM, samt val av top-coat. GRM med 20-30 µm flak fanns ha bättre värmeledningsförmåga än 0.5-2 µm med 2% syre, testat som en dispersion i bindemedel, men de var dock för stora för de tunna ytbeläggningar som användes i denna applikation. Förbehandling av det rostfria stålet blev bäst med avfettning, utan luftplasma eller blästring-vilka båda försämrar det rostfria stålets egenskaper.

Upplägg och genomförande

Projektparntena hade den kompetens som behövdes för ett lyckat projekt. Parterna RISE, Nanoinnova Technologies och Peter Collins Coatings Ltd har utvecklat en grafen- eller grafenrelaterad (GRM) nano-kompositformulering ämnad att appliceras direkt på metall (DTM). Toppskikt har använts och kan i framtiden optimeras med GRM för att få anti-foulingeegenskaper. De långsiktiga barriäregenskaperna planerades att utvärderas av KTH och Nanoinnova, medan Alfa Laval skulle utföra korrosion test in havsvatten. Dock blev inte beläggningsapplicering genom spray på värmeväxlarplattorna framgångsrik.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-01652

Statistik för sidan