Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Grafenbaserade ytskydd med bättre ledningsförmåga

Diarienummer
Koordinator Provexa AB
Bidrag från Vinnova 630 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - februari 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen

Syfte och mål

Projektets mål var att utveckla en grafenbaserad beläggning med bättre elektrisk ledningsförmåga tillsammans med bra korrosionsskydd och friktionsegenskaper. Vi testade flera koncentrationer av grafen i deponeringsbadet och olika deponeringsparametrar (temperatur, tid, etc). Vi testade effekten av dessa parametrar på konduktiviteten (bulk och yta), såväl som korrosions- och friktionsegenskaper.

Resultat och förväntade effekter

Projektet syftade att identifiera de ideala parametrarna för att erhålla riktad ledningsförmåga och samtidigt behålla goda korrosions- och friktionsegenskaper. Vi kunde se hur grafenet i beläggningen påverkade konduktiviteten och hittade parametrar för en reproducerbar process. De flesta av resultaten erhölls på stål - mer optimering behövs för att bredda substratområdet. Patentsökning visade att förutsättningarna är goda för att patentera tekniken både nationellt och internationellt.

Upplägg och genomförande

Vi utvecklade ett starkt samarbete med de konsulter som deltog i projektet. Vi anordnade regelbundna möten där parterna samt relevanta konsulter var närvarande. Under dessa möten delades och diskuterades resultaten för att hitta det bästa sättet att gå vidare i projektet vilket tillät oss att snabbt nå bästa möjliga resultat.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 16 maj 2018

Diarienummer 2018-01492

Statistik för sidan