Grafenbaserade ytskydd med bättre ledningsförmåga

Diarienummer 2018-01492
Koordinator Provexa AB
Bidrag från Vinnova 630 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - februari 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för grafen
Ansökningsomgång Samverkan för kommersiella tillämpningar med grafen (SIO Grafen) - våren 2018

Syfte och mål

Projektet syftar till att ta fram ett nytt ytskikt och tillhörande process. Med hjälp av grafen hoppas vi kunna nå en avsevärt högre ledningsförmåga, tillsammans med ett bra korrosionsskydd och friktionsegenskaper. Provexa och Chalmers Industriteknik, har genomfört initiala studier i ett egenfinansierad förstudie, och de preliminära resultaten är lovande.

Förväntade effekter och resultat

Ytskyddet kommer att kunna användas i alla typer av kundgrupper som Provexa har idag. Vi ser särskilt att det kommer att kunna användas för fästelement i elfordon, där ett bra ledande ytskydd saknas idag. Färger och beläggningsindustrin över hela världen utvärderades till 128 miljarder euro 2017, 15% inom bilbranschen (cirka 20 miljarder euro).

Planerat upplägg och genomförande

Det grafenbaserade ytskyddet kommer att utvecklas i flera olika omgångar och utvärderas genom olika tester. Målet är att få en reproducerbar beläggning och skalbar process, som visar att ledningsförmåga, friktion och korrosionsegenskaper kan optimeras samtidigt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.