Grafen i textilier

Diarienummer 2017-03603
Koordinator Inuheat Group AB
Bidrag från Vinnova 299 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - juni 2018
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för grafen
Ansökningsomgång SIO Grafen: Samverkan för kommersiella grafentillämpningar

Syfte och mål

Syftet är att undersöka möjligheten att med grafen öka ledningsförmåga, nå tillförlitlighet gällande elektriska egenskaper, samt att öka livslängden på elektriskt konduktiva garner. Detta ska ske genom grafenbeläggning på garnytan, samt inblandning i fibrerna. Genomförbarhetstudien syftar till att ge beslutsunderlag för ett fortsatt större projekt inom grafen i textiler samt vilka aktörer som skall ingå.

Förväntade effekter och resultat

Ett lyckat resultat skulle kunna lägga en grund för tillverkning av konduktiva garner som är finare/tunnare och har högre konduktivitet än vad som idag finns på marknaden - varav många är metallbaserade. Detta öppnar upp nya möjligheter och applikationsområden för wearables och plagg med inbyggda funktioner. Ökad livslängd på fiber/garner är av betydelse både från ett kvalitets- och ur ett miljöperspektiv.

Planerat upplägg och genomförande

Genomförbarhetsstudien kommer att omfatta: - Litteraturstudie avseende patent och vetenskaplig litteratur - Teoretiska beräkningar avseende den mängd grafen som krävs för att erhålla tillräckligt hög ledningsförmåga - Inventera grafentillverkare - Upprätta kravspecifikation som säkerhetsställer produktionsmässig och kommersiell relevans - Pilotförsök att tillföra grafen till ett garn genom att: 1) Belägga konduktiva fiber/garn med grafen 2) Smältspinna fiber med inblandning av grafen. 3) Kombination av 1) och 2) ovan Aktiviteten avser att identifiera svårigheter och begränsningar gällande processbarheten av de två olika metoderna.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.