GöteborgBIO 2.0

Diarienummer
Koordinator BRG, Business Region Göteborg AB - Business Region Göteborg
Bidrag från Vinnova 6 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2012 - september 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Göteborgsregionen en av Europas mest innovativa och expansiva regioner inom våra fokusområden. Regionens fokusområden attraherar forskningsfinansiering, kvalificerad kompetens och företag Entreprenöriella utbildningar säkrar kompetensförsörjningen Innovationssystemet blir ett fungerande ekosystem som attraherar idéer, entreprenörer, riskkapital och industriella partners Idéerna nyttiggörs snabbare på en internationell marknad. Effektiviteten och kvalitén i sjukvården höjs genom ökad tillgång till nya innovativa produkter, processer och tjänster

Resultat och förväntade effekter

Projektet har bidragit till att skapa en miljö med större öppenhet och förbättrad kommunikation. En entreprenörsutbildning med sikte på nya företag & en inkubator med fokus på verifieringsprocesser och företagsutveckling har utvecklats. De prioriterade fokusområdena (biomaterial/cellteknologi och CVM) har resulterat i aktiviteter och samarbeten med internationella universitet och företag. Nya forskningsprojekt och kliniska verksamheter har funnit nya samarbetspartners. Processer har resulterat i nya affärsidéer som drivits vidare i projekt eller företagsform.

Upplägg och genomförande

Ett ägarråd för att förbättra informationen om GbgBIOs verksamhet och förankra och diskutera eventuella förändringar inrättades. Här ingick rektorerna för GU och Chalmers samt VD för BRG och Regionutvecklingsdirektören inom VGR Ett gemensamt varumärke och en webbportal för life science i Västsverige skapades. Klusterinitiativetet attraherar fler företag och förstärker samverkan med sjukvården. En neutral plattform, en öppen Arena, för diskussioner och policybeslut om klustrets utveckling, synliggör och stärker konkurrenskraften hos klustrets aktörer (ideell förening)

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.