Golv som reducerar fallskaderisken bland äldre

Diarienummer 2013-04465
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Skolan för teknik och hälsa
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - februari 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Vi har inom projektet kunnat skapa ett prototypgolv som uppfyller alla viktiga krav på ett golv och som i bänktester och i biomekaniska simuleringar visar att man kan reducera antal frakturer vid fall. Detta golv har sedan testats och utvärderats på två äldreboenden i Stockholm. Vidare har vi kunnat påvisa att det finns en väg fram för hur man ska nå marknaden. Allt detta bäddar för att i första hand ett svenskt golvföretag tillsammans med lämpliga industriella aktörer kan föra produkten ut på marknaden så att den kan komma till nytta för de drabbade och samhället.

Resultat och förväntade effekter

Färdiga golvprototyper som uppfyller de viktigaste marknadskraven samt testrapporter beskrivande kraft-deformationsresponsen och biomekaniska simuleringar för prototyperna jämfört med existerande golv som visar på positivt utfall har tagits fram. Fungerande golvprototyper har monterats i utvalda boytor på två äldreboenden. Utvärderingrapport genererad där vi sammanställt vad patienter, personal, golvmonterare och golvföretag tycker om golvet ur olika perspektiv. En affärsplan samt en handlingsplan för kommersialisering har genererats.

Upplägg och genomförande

Projektet har i stort genomförts som planerat. Dock har ytterligare tid och kostnader behövts för projektledning och IP konsulter då vi fått fler ålägganden från US-PTO och EPO samt haft fler potentiella kunder än initialt planerat.

Externa länkar

En populärvetenskaplig beskrivning finns på s.11 i Vinnova-Nytt från april 2014.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.