Go Global Medtech 2014

Diarienummer 2013-05122
Koordinator Stockholm Innovation & Growth AB
Bidrag från Vinnova 350 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med programmet är uppnått eftersom 6 nya medtech bolag gått programmet under året och alla har varit lyriska över programmet och de kontakter och kunskaper de fått. Många erfarna och duktiga föreläsare har medverkat under året och 5 olika värdföretag/organisationer.

Resultat och förväntade effekter

Fem av sex företag har gått i mål med programmet under året och några bolag har redan sålt sina första produkter utomlands under programmets gång. Inom ett år ska minst 50% av bolagen ha sålt sina första produkter utomlands och det bådar gått när redan 40% av bolagen sålt nu under året.

Upplägg och genomförande

Programmet startade med Europa avsnittet den 23-24 april där Vingmed var värdföretag. Därefter följde USA del I den 14-15 maj hos DePuy-Synthes. Usa del II den 4-5 juni hos Mölnlycke. Del IV gällande Asien hos Elekta och sista delen genomfördes hos Swedish Medtech där finansiering var huvudtema. Avslutningen genomfördes den 6 nov där bolagens planer för internationalisering presenterades för en expertpanel. Bästa planen belönades med värdecheck och medlemsskap i Swedish Medtech. Alla bolagen fick diplom.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.