Glowbal Innovation 2014

Diarienummer 2014-01445
Koordinator Glowbal Entreprenörskap
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2014 - oktober 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att vi vill att fler unga personer ska förverkliga innovativa idéer, grundade i sina egna behov med stöd från lokala entreprenörer. Målet var 8 bra pilotprojekt med totalt 20 unga personer projektanställda. Resultatet blev 6 sökta pilotprojekt vilket vi är nöjda med. I dessa 6 pilotprojekt vet vi att 7 unga personer ska projektanställas och av erfarenhet räknar vi med att minst 10 unga personer involveras totalt. Detta är betydligt lägre än vi utgått från.

Resultat och förväntade effekter

Vi förväntade oss att samtliga unga deltagare fick ökad erfarenhet av att identifiera behov och hitta innovativa lösningar samt blir trygga i att pitcha dem. Behovsidentifieringen ledde till en mängd behov och pitcherna höll överlag hög nivå. I förlängningen ser vi att det leder till ökad innovationsförmåga hos dessa personer. Samtliga deltagare fick en ökad erfarenhet av innovationsmöten och nya relationer som annars inte skulle skapats. Vissa har även valt att träffas utanför projektet.

Upplägg och genomförande

Inledningsvis arbetade de 22 unga Helsingborgarna med behovsidentifiering. Det var utmanande till en början att tänka i behov och inte idéer. Behoven paketerades och de fick öva att pitcha för projektledarna och för varandra. Under inledningen av speed-datingträffarna blev det mycket fokus på att lära känna varandra och i minglet efteråt bollades mer idéer. Efteråt har många behovsidentifierare och entreprenörer arbetat tillsammans för att skapa pilotprojekt med stöd från projektledarna.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.