Glowbal Innovation 2014

Diarienummer 2013-05106
Koordinator Glowbal Entreprenörskap
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - februari 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

´Målet för förberedelseprojektet är att definiera en unik testmarknad för ett kvalitativt mötesprojekt med tillhörande aktörer som genomförs under 2014.´ Syftet var att komma så långt som möjligt med förberedelserna inför ansökan till mötesprojektet. - Både målet och syftet uppfylldes.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet blev att hälften av behovsidentifierarna och hälften av entreprenörerna har identifierats kopplat till den definierade testmarknaden.

Upplägg och genomförande

Vi arbetade vidare med lärdomar från vårt tidigare mötesprojekt i bagaget. Stor vikt lades på att hitta rätt personer både som entreprenörer och behovsidentifierare vilket vi gjorde genom att först skapa en tydlig bild av dröm-entreprenören och dröm-behovsidentifieraren för projektet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.