Glokal matinnovation från The Mandioka Company

Diarienummer 2017-04038
Koordinator The Mandioka Company
Bidrag från Vinnova 299 625 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 1 hösten 2017

Syfte och mål

Syftet har varit att utveckla en av världens mest odlade och hållbara grödor till en näringsrik och spännande produkt, med potential att ta sig inpå den europeiska marknaden. Syftet var att identifiera lokalt tillgängliga råvaror som kan kombineras med mandioka (cassava) till smak- och näringsmässigt sett optimerade produkter.

Resultat och förväntade effekter

I projektet har en ny linje av gluten- och laktosfria högnutritiva livsmedel utvecklats. Produkterna är baserade på importerad råvara som produceras ekologiskt och småskaligt, i kombination med lokalt tillgängliga råvaror. Resultatet är flera varianter av en färgstark, näringsrik och välsmakande produkt; Lupioka som kan avnjutas av alla.

Upplägg och genomförande

Det var svårare än väntat att få tag i glutenfria råvaror än väntat. Råvaror köps nu in och mals inom verksamheten som en del i produktionslinjen. Samarbetet med KrinovaMAT och Innovation Skåne gav relevanta kontakter till potentiella kunder/samarbetspartners, samt input i marknadsanalys. Samarbetet med OpenLab har varit givande men ledde till stora förseningar i projektet, då OpenLab fortfarande är i en uppstartsfas. Projektet har trots många utmaningar givit absoluta merparten av de leveranser som förväntades.

Externa länkar

Företagets hemsida med syfte att på sikt även innehålla webbshop och länkar till återförsäljare.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.