Glokal matinnovation från The Mandioka Company

Diarienummer 2017-04038
Koordinator The Mandioka Company
Bidrag från Vinnova 299 625 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 1 - hösten 2017

Syfte och mål

En innovativ, ekologisk och glutenfri produkt utvecklas och optimeras utifrån aspekterna smak, näringsvärde, GI, validitet, smak och, inte minst, visuell attraktionskraft. Med naturliga råvaror utvecklas den klassiska tapiokan baserad på mandioka till en modern, hälsosam och färgsprakande produkt, redo för försäljning i restaurang/café och butik.

Förväntade effekter och resultat

Efter projektets slut finns en produktportfölj med prototyper för glutenfria, näringsrika, veganska och ekologiska tapioka-baser. Designen för produktionsprocessen tas fram och nödvändig produktionsutrustning identifieras. Projektet har även utvecklat företagets affärsmodell och erbjudande. Genom en kund- och konkurrensanalys identifierat vilka produkter som har störst potential att få genomslag inom olika kundsegment, samt vilka försäljningskanaler som bör prioriteras i nästa steg.

Planerat upplägg och genomförande

Genomförandet sker i fyra arbetspaket som delvis bygger på varandra och delvis ser parallellt: 1) Produktoptimering, 2) Validitetsanalys, 3) Produktionslinjedesign och 4) Affärsmodellsutveckling + Marknadsanalys. Projektteamet består av experter inom samtliga dessa områden, samt inom miljö- och hållbarhetsområdet, då dessa är kärnvärden för företaget och dess affärsidé. Till projektet knyts ett ”smakråd” bestående av intressenter av olika slag, inklusive potentiella klienter.

Externa länkar

Vårt företag webbsidan

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.