Globala realtidsbetalningar på blockkedja

Diarienummer
Koordinator HAJ ENTERPRISE AB
Bidrag från Vinnova 760 000 kronor
Projektets löptid mars 2019 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2018
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - hösten 2018

Syfte och mål

Idag tar globala transaktioner dagar att genomföra och snittkostnaden på en internationell transaktion är 7%. Internationell handel har även risker associerade till handel i olika valutor. I utvecklingsländer kan även instabil ekonomi, opålitliga ekonomiska systemen, korruption, ett instabil banksystem och hög inflation begränsa internationell handel men det påverkar även det dagliga livet för medborgarna. HAJ Enterprise AB bygger ett globalt decentraliserat system baserat på blockchain, som möjliggör billigare, snabbare och säkrare transaktioner.

Förväntade effekter och resultat

Målet med projektet är att möjliggöra integrationer av en decentraliserad och transparent blockkedja för internationella transaktioner. Effekten av denna lösning gör det möjligt för internationella transaktioner till rätt personer eller organisationer utan att pengarna försvinner i mellanhänder eller i korruption. Denna transparens möjliggör även lägre kostnader och ökad handel samt enklare investeringar i utvecklingsländer.

Planerat upplägg och genomförande

Målet med projektet är att etablera integrationspartners för projektet för en initial pilot, där även en prototyp ska utvecklas. Utöver detta ska kontrollinstanser för systemet sättas samt möjliga avtal och affärsmodeller mellan partners tas fram. Även legala utmaningar och rutiner ska granskas. I processen kommer möjliga integrationspartners så som banker, remitterings-bolag samt handelsföretag att utvärderas.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.