Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Global utveckling genom utmaningsdriven utbildning

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - KTH
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - maj 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har syftat till att vidareutveckla och sprida KTH Global Development Hub’s (GDH) koncept för utmaningsdriven utbildning (CDE). Projektet har uppnått målen: *att vidareutveckla, definiera och dokumentera ett koncept för CDE; *att utveckla material och metoder rörande hållbar utveckling, utmaningsdefinition, och inblandning av externa intressenter i CDE-projekt; *att utveckla en ny högskolepedagogisk kurs på KTH, "LH233V Lärande för utmaningsdriven utbildning"; *att utvärdera studenters lärande och externa intressenters inblandning i CDE-projekt.

Resultat och förväntade effekter

Den högskolepedagogiska kursen som utvecklats inom projektet har givits för första gången på KTH under våren 2019. Delar av kursen har också givits i form av ett antal workshops vid GDHs afrikanska partneruniversitet. Detta har bidragit till utveckling av flera nya CDE-kurser på KTH, på partneruniversiteten och även på Stockholms universitet och Södertörns högskola. Resultat från projektet har också spridits i form av artiklar till internationella ingenjörsutbildningskonferenser.

Upplägg och genomförande

Projektet har involverat elva lärare, pedagogiska utvecklare och forskare på KTH som är experter på olika aspekter av CDE. Projektet har också haft en nära dialog och samarbete med ett stort antal andra icke-projektpartner, till exempel deltagare i den högskolepedagogiska kursen, lärare vid GDHs partneruniversitetet och vid andra universitet. Detta har bidragit med värdefull input till projektet och underlättat spridning av projektresultaten.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 juni 2018

Diarienummer 2018-02528

Statistik för sidan