Global utveckling genom utmaningsdriven utbildning

Diarienummer 2018-02528
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - KTH
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - maj 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Det övergripande syftet med projektet är att bidra till utvecklingen mot de globala målen (SDG) i FN:s 2030-agenda. Projektets mål är att vidareutveckla KTH Global Development Hub (GDH) och dess utmaningsdrivna utbildningskoncept (CDE^GDH) för att föra samman studenter, fakultet, samhällsintressenter och innovationssystem i Sverige och Afrika söder om Sahara och främja utveckling av ömsesidig innovationskapacitet och hållbara lösningar på lokala samhällsutmaningar.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att stödja utveckling och implementering av utmaningsdriven utbildning på KTH och hos afrikanska partneruniversitet genom att utveckla och genomföra lärarutbildning med specifika moduler t.ex. för att involvera externa samhällsintressenter, identifiera samhällsutmaningar och adressera hållbar utveckling och SDG:erna i lärande- och innovationsprocesser. Projektet och CDE^GDH-konceptet kommer att dokumenteras för att möjliggöra delning av resultat och erfarenheter med Vinnova, befintliga och potentiella partneruniversitet och andra.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i sju arbetspaket och kommer att genomföras av GDH:s arbetsgrupp och annan inblandad KTH-fakultet, inklusive specialister från Institutionen för lärande. Projektet kommer att levereras i form av en slutrapport, ett antal delrapporter, samt tre workshops tillsammans med Vinnova.

Externa länkar

https://www.kth.se/om/internationellt/projekt/globaldevelopmenthub/kth-global-development-hub-1.691929

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.