Global Kunskapsjämförelseapp för unga akademiker

Diarienummer 2012-03917
Koordinator STUDENT COMPETITIONS AB
Bidrag från Vinnova 350 020 kronor
Projektets löptid november 2012 - maj 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Mål med projektet var att ta fram en prototyp av en kunskapsjämförelseapp, testa denna globalt och få feedback från användare, potentiella kunder samt investerare. Ytterligare mål var att ge vår ungdom en intensiv Silicon Valley-upplevelse. Vi uppfyllde samtliga dessa mål i projektet och lyckades även attrahera ett par första kunder till appen som genomförde utmaningar under sommaren 2013.

Resultat och förväntade effekter

De förväntade effekterna av projektet var att göra marknadstest av applikationen och få feedback för att i nästa steg kunna kommersialisera denna. Resultatet var som förväntat, med några mindre undantag: vi upptäckte till exempel att det kommer krävas en effektivare metod för att skapa kunskapsfrågor än vad vi tidigare trott. Dessutom är kraven på användarvänlighet långt större, varvid vi kommer lägga mycket energi på att förbättra användarupplevelsen till alfa-versionen som vi nu utvecklar

Upplägg och genomförande

Upplägget av projektet var ganska straightforward: vi tog fram en plan i början på projektet och höll oss hyfsat nära planen. Det tog lite längre tid än beräknat att utveckla själva appen, vilket gjorde att vi fick senarelägga USA-resan till maj, istället för i februari som vi först tänkt. I övrigt gick det mesta enligt planen, vår ungdom var delaktig genom alla moment och bidrog mycket i alla led: från planering, genom utvecklingen till kommersialiseringen, och var med på kund- och investerarmöten både i Sverige och New York.

Externa länkar

Quick Challenges på Studentcompetitions.com utvecklades för mobil användning i kunskapsjämförelseappen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.