Global Entrepreneurship Monitor, GEM - Globalt forskarnätverk för entreprenörskapsfrågor

Diarienummer 2011-03224
Koordinator STIFTELSEN ENTREPRENÖRSKAPSFORUM - Entreprenörskapsforum, Stockholm
Bidrag från Vinnova 475 000 kronor
Projektets löptid juni 2011 - maj 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

GEM, The Global Entreprenurship Monitor, är ett världsomspännande och unikt forskningsnätverk - idag med närmare 60 medlemsländer - med syfte att årligen mäta och analysera entreprenöriell aktivitet i alla medverkande länder. Detta syfte har uppnåtts då mer än 175 000 människor och över 3000 nationella experter tillfrågats i de medverkande länderna. Urvalet motsvarar 52 procent av världens befolkning och representerar 84 procent av världens BNP.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten tillgänggörs för alla intresserade, framförallt policymakers och forskare världen över. En betydande andel av världens ledande entreprenörskapsforskare ingår i dessa team. Resultaten från GEM-studierna är policyrelevanta och används som beslutsunderlag av politiker, myndigheter och organisationer.

Upplägg och genomförande

Det nationella teamet har genomfört en standardiserad undersökning i det egna landet. Den omfattar dels en urvalsundersökning med hela den vuxna befolkningen som urvalsbas, dels en intervjuundersökning med 36 nationella experter. Det faktum att projektet årligen består av två separata delar, varav den ena är kvantitativt inriktad, innebär att materialet är attraktivt för både national- och företagsekonomer. Det svenska teamet (en forskare på HHS) har valt att lägga till egna aktuella nationella frågor vid undersökningen.

Externa länkar

http://www.gemconsortium.org/ http://entreprenorskapsforum.se/2011/06/30/entreprenorskap-i-sverige-2011/

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.