GigaHertz Centrum Etapp 3

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap
Bidrag från Vinnova 21 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2012 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet är att bedriva gemensam forskning i utvalda högfrekvensteknologier och föra resultaten från Chalmers och institut till en industriell exploateringsfas, särskilt via deltagande företagsparter. Te huvudmål har definierats: CHAR(13) + CHAR(10) 50 vetenskapliga publikationer. Resultat 78. CHAR(13) + CHAR(10) 3 doktorer. Resultat: 8. CHAR(13) + CHAR(10) 5 industriella genomslag. Resultat: 9. CHAR(13) + CHAR(10) Alla målen har uppfyllts.

Resultat och förväntade effekter

Hög personalrörlighet mellan industri och universitet. 10 doktorer från Chalmers har anställts av relevant industri. 50% vetenskaplig sampublicering Chalmers och industri. 8 företag har uppdaterat sina tekniska roadmaps. 2 patents, 12 licenser och 197 förtidiga avslöjandet av resultat från Chalmers till partners. 8 företag tillverkade nya eller förbättrade produkter och 10 företag använde resultat i industriell utveckling. 2 SMF växte. 9 dokumenterade konkreta fall av industriellt genomslag.

Upplägg och genomförande

Fyra fokuserade forskningsprojekt, vart och ett med Chalmers och flera världsledande företag. Högkvalitativ multidisciplinär forskning omfattade viktiga steg i värdekedjan för akademisk och industriell konkurrenskraft. Dokumentering av centrumgenomslag från forskning till innovation till upptag i industrin. Den internationella utvärderingspanelen sammanfattade vid slutet på Etapp 3: ´GHz Centre is an excellent example of a VINN Excellence Centre producing good output with high impact´.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-03586

Statistik för sidan