Giftfri Båtbottenfärg

Diarienummer 2014-02033
Koordinator Ekomarine Paint AB - Ekomarine Paint AB, Mariefred
Bidrag från Vinnova 795 000 kronor
Projektets löptid juni 2014 - mars 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att säkerställa ett skydd mot påväxt på båtar under en skandinavisk båtsäsong - detta syfte har uppfyllts!

Resultat och förväntade effekter

Den nyutvecklade produkten kommer att lanseras på den skandinaviska fritidsmarknaden under kommande säsong - 2016

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts enligt plan. Anledningen till att bolaget inte kommer att lansera den nya produkten under innevarande säsong 2015 är att lanseringsarbetet då skulle ha påbörjats redan i oktober 2014. Vid denna tidpunkt var utvecklingsarbetet ännu i full gång.

Externa länkar

https://www.ekomarine.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.