Geststyrda datorapplikationer 2

Diarienummer 2016-01237
Koordinator TNB THE NEW BIG AB - TNB The New Big
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2016 - oktober 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag våren 2016

Syfte och mål

Målet har varit att: "Lägga grunden för kommersialisering av Geststyrda datorapplikationer" Projektet har gett oss ett Proof Of Concept och skapat möjlighet att demonstrera detta i realtid. Bra förutsättningar har skapats för presentationer där projektets möjligheter går att förstå och därmed även kommersialiseras.

Resultat och förväntade effekter

Projektets resultat har stora möjligheter att leda fram till kommersialiserbara applikationer som i kombination med AR och VR kan finna tillämpningar inom en mängd brancher som t ex inom sjukvården, industrin, spelbranschen, försvarsindustrin och musikbranschen.

Upplägg och genomförande

Projektet har delats upp i 4 faser 1. Utvärdering av videokvalitet för handrörelser (upplösning, framerate, ljus) 2. Produktion av videosekvenser för bildbehandling 3. Utveckling av bildebehandling 4. Demo produkt applicerbar i PC & kamera I fas 1-3 har det skapats insikter och kunskap som tagit oss till fas 4, där resultaten gjorts. I fas 4 togs algortim och en handburen jigg för kamera fram för att kunna göra en realtids analys av bildinformationen. I denna fas har väsentliga framsteg gjorts i robusthet vilket visar på potentialen i möjligheterna.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.