Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

GEOTEK.

Diarienummer
Koordinator Energeotek Aktiebolag - Energeotek AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - oktober 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Övergripande mål är att vidare optimera och slutföra vårt geologiska värmeväxlingssystem, NxGeo för att möjliggöra konstruktionen och tillverkningen av den första kommersiella referensanläggningen i Sverige efterföljande etableringar i Europa och övriga världen. Vi har optimerad konstruktionen av den geotermiska värmeväxlaren i en iterativ process. Samarbeten har etablerats och utvecklats med en grupp relevanta aktörer som i samverkan kommit fram till en design och prestanda som möjliggör demonstration i olika geologiska miljöer, till 40% lägre kostnad.

Resultat och förväntade effekter

Geotermiska exploateringstemperaturer och andra förutsättningar för energisystemet uppnås samtidigt gå in i kommersialiseringsfas med ett första kontrakt med betalande kund. Kina är det fall som kommit närmast med långtgående diskussioner om att sätta upp en demonstrationsanläggning i Schangsou. Ur ett samhälligt perspektiv och bidrar vi till att Sverige blir 100% fossilfritt till år 2040, i enlighet med regeringens mål.

Upplägg och genomförande

Upplägg och genomförande för denna förstudie är en iterativ process byggd på uppskattningar och prognoser som utvärderas och vidareutvecklas i dialog med samarbetspartners. Tidiga prognosunderlag har byggt på en metod att borra flera borrhål i en ”closed loop”, men ingen leverantör har kunnat garantera precision i borrningen på detta sätt. Det blir även termodynamiskt ineffektivt, därför har vi övergivit denna metod och koncentrerar oss i fortsättningen på att borra endast ett hål i ett integrerat system.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 6 december 2017

Diarienummer 2017-03709

Statistik för sidan