GEOTEK.

Diarienummer 2017-03709
Koordinator Energeotek Aktiebolag - Energeotek AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - oktober 2018
Status Beslutat

Syfte och mål

GEOTEK-projektet optimerar och slutför Energeoteks förnyelsebara NxGeo-systems design med geotermiska värmeväxlare syftande till att möjliggöra konstruktionen och tillverkningen av första kommersiella NxGeo-referensanläggningen i Sverige, utgångspunkten för planerade etableringar i Europa och övriga världen. Energeotek genomför en ingående förstudie säkerställande systemintegrativa teknik-, marknadsförutsättningar för djupgeotermiska temodynamiska förnyelsebara etableringar genom utvecklingen av det utsläppsfria basenergisystemet NxGeo.

Förväntade effekter och resultat

GEOTEK-projektet bidrar till att klarlägga, utveckla och etablera den skalbart anpassningsbara konstruktions- och design- samt leveranslösningen av den förnyelsebara djupgeotermiska systemintegrationen och basenergilösningen NxGeo. Detta inkluderar såväl kritiska konstruktionslösningar för aktuella djupgeotermiska värmeväxlare, systemtekniken för den explorativa etableringen av dessa och omvandlingssystemen för olika projektspecifika energileveranser och förutsättningar. Därtill även de marknadserfoderliga kraven i de planerade NxGeo-projekten.

Planerat upplägg och genomförande

Energeotek fokuserar initialt på projektmålsättningarna för det första kommersiella referensprojektet. Detta genom att vidareutveckla den skalbart applicerbara konstruktions- och projektmodell som Energeotek tidigare inlett. Genom Energeoteks NxGeo konstruktions- och projektmodell för applicering och genomförande i den planerade första NxGeo referensetableringen, stimuleras möjligheterna att skalbart vidare etablera NxGeo-systemet för smarta hållbara och säkra städer och industrier i Sverige och globalt.

Externa länkar

Svenskt spetsteknikföretag inom utsläppsfria basenergisystem för smarta städer och industrier globalt. Svensk forsknings- och systemintegrativt marknadsbolag inom nästa generations förnyelsebara energisystem.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.