Geospatial aspects of physical network security

Diarienummer 2014-02952
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för teknik och naturvetenskap
Bidrag från Vinnova 32 725 kronor
Projektets löptid juni 2014 - juli 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet var att utarbeta ett förslag till VINNMER Marie Curie Incoming call för Prof. Alon Efrat från CS institutionen vid universitetet i Arizona.

Resultat och förväntade effekter

Förslaget har överlämnats.

Upplägg och genomförande

Under projektets Prof. Alon Efrat besökt flera forskargrupper i ITN Avd för Linköpings universitet; diskussionerna under besöken gett upphov till ett flöde av idéer på vilka ITN och CS Institutionen för University of Arizona aktivt arbetar nu. Avtalet har naturligtvis kommit för att upprätta och ytterligare samarbete mellan ITN @ LiU och CS @ TUA.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.