Gen(us)vägar för hållbar tillväxt. Spridning av forskningsresultat

Diarienummer
Koordinator Fiber Optic Valley AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - november 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Boken innebär en möjlighet att sprida sex års målmedvetet forskningsarbete. Syftet med boken är att erbjuda målgruppen en väl dokumenterad kunskap vad gäller resultaten utifrån forskning, teori, metoder och praktiska erfarenheter från ett förändringsarbete på organisatorisk nivå. Boken är ett mycket viktigt verktyg i kommersialiseringsprocessen kring forskningsresultaten.

Resultat och förväntade effekter

Projektet resulterade i boken Genusmedvetet ledarskap resan från ickefråga till tillväxtfråga. Boken ges ut genom Liber förlag och får på så vis önskvärd spridning mot både företag, offentlighet och akademi. Projektet har även resulterat i två evenemang i samband med boklanseringen. Vid dessa tillfällen har deltagande företag medverkatoch blivit intervjuade om sitt förändringsarbete. Projektet har även resulterat i webbplatsen www.genusmedvetetledarskap.se samt närvaro på Facebook och Twitter. Som ett resultat av boken stärker även Fiber Optic Valley sitt varumärke.

Upplägg och genomförande

Samtliga medförfattare har skrivit sina kapitel utifrån specifika ansvarsområden. Boken har både en vetenskaplig del som fokuserar på forskningsresultaten och en del som fokuserar på metoder, praktiska exempel och intervjuer av deltagande chefer som berättar om konkreta resultat av förändringsarbetet. Boken skrevs under våren och sommaren 2012,och lanserades i november 2012. I samband med lanseringen gjordes flera kommunikationsaktiviteter som framtagande av webbplats, texter för nyhetsbrev, pressmeddelanden m.m.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-04062

Statistik för sidan