Genusteknik i förorten

Diarienummer 2015-04236
Koordinator KOSMOSKLUBBEN STOCKHOLM - IDEELLA FÖRENINGEN KOSMOSKLUBBEN
Bidrag från Vinnova 145 500 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - augusti 2016
Status Avslutat
Utlysning Makers
Ansökningsomgång Makers Vår 2015

Syfte och mål

Syftet med projektet är att teknik av Makerkaraktär ska föras ut framför allt till flickor i förorten och att denna verksamhet ska vara genusreflekterad och innovativ. Målsättningen är att utbilda kvinnliga handledare, för att de i sin tur ska kunna föra kunskapen om skapande teknik vidare. Projektet drivs med medel från Vinnova och MUCF och pågår till sommaren 2017, varför slutresultatet ännu inte är klart. Hittills har emellertid 25 kvinnor deltagit i projektets kursverksamhet och ytterligare en nybörjargrupp har startats upp för hösten 2016.

Resultat och förväntade effekter

Intresset för kurserna har varit stort och antyder att Making inom teknik har större potential bland kvinnor än vad som vanligtvis tydliggörs. En förklaring till intresset är troligen medvetenheten om att tekniken på kurserna utgår från ett nybörjarperspektiv. Projektet har också en kunskapsintegrerande del, där problemlösning och kreativitet lägger kunskapen till rätta i form av en rörlig utställning/butiksskyltning, vilket lockat en del av deltagarna. Projektet har hittills lett till fler kvinnliga teknikmakers och några har redan utformat och testat egna tekniska upplägg.

Upplägg och genomförande

Projektet har mycket medvetet utgått från en erfarenhetsbas som delas av de flesta kvinnor/flickor. Vi har använt oss av forskningen inom kognition, där begreppet ´mentala representationer´ är en central del. Det innebär att mottagaren ges möjlighet att använda alla sina tidigare erfarenheter för att begripliggöra information och förklaringar. Inom teknikundervisning är detta perspektiv underrepresenterat. Vi har även lagt stor vikt vid att skapa klimat där alla frågor kan ställas och olika lösningar kan prövas. Ytterligare en aspekt är att kreativitet fått samsas med lärandet

Externa länkar

Video visar vad som gjorts. (Vinnova t.o.m jordgubbsbild) Under ´instruktioner´ finns textbaserade förklaringar.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.