Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Genomförbarhetsstudie på qUTI - en banbrytande lösning för mikrobiologisk antibiotikakänslighetstestning

Diarienummer
Koordinator Astrego Diagnostics AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juli 2017 - december 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med denna genomförbarhetsstudie har varit att både minska de tekniska- och de affärsmässiga riskerna för projektet, med målet att leverera en realistisk och väl underbyggd affärsplan för det fortsatta arbetet. Vi anser att både målet och syftet för projektet har uppfyllts.

Resultat och förväntade effekter

Vi förväntade oss att få uppmärksamhet för, och därmed återkoppling på, vår nya banbrytande teknologi och det har vi fått. Vi har fått bekräftelse från en mängd olika håll på att vår teknologi har en unik potential. Bekräftelsen har vi har fått både genom marknadsstudier och genom det flertal kontakter vi haft både med kliniker och potentiella samarbetspartners för distribution och marknadsföring. Dessutom fick vi mycket positiv uppmärksamhet i samband med att den vetenskapliga artikeln som beskriver teknologin publicerades (http://www.pnas.org/content/114/34/9170.full).

Upplägg och genomförande

För att undvika att bli hemmablinda har vi tagit hjälp från en extern konsult att göra en fördjupad marknadsanalys. Samtidigt har vi varit aktiva för att samla på oss ytterligare kunskap om behoven och kraven från marknaden genom att prata med andra bolag i branschen samt framtida kunder och användare. Detta arbete har inte bara lett till ett bra underlag för vår affärsplan, men det har också satt Astrego Diagnostics på kartan redan 9 månader efter att bolaget bildades.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 5 juli 2017

Diarienummer 2017-03369

Statistik för sidan