Gemensam databas CESIS, CIRCLE, CIIR

Diarienummer 2011-00316
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Centre of Excellence for Science and Innovation Studies
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid februari 2011 - augusti 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

I diskussioner mellan de av Vinnova stödda centrumbildningarna CESIS, CIRCLE, CIIR framkom möjligheter att utnyttja skalekonomier i de tre centrumens forskning genom gemensam upphandling av data från SCB. Vinnova stödde denna samordning genom ett direkt anslag, som administrerats av CESIS.

Resultat och förväntade effekter

Data från SCB har blivit kraftigt försenade men har just i dagarna kommit på plats.

Upplägg och genomförande

Att få centrumgemensamma data på plats har visat sig mycket arbetskrävande. Centrumen och Vinnova får under 2012 utvärdera om satsningen betalat sig på ett rimligt sätt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.