Gasseparation med tunna zeolitmembran

Diarienummer 2015-04869
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Bidrag från Vinnova 1 999 072 kronor
Projektets löptid maj 2016 - november 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

På en övergripande nivå har projektet nått ca 80% av sin målsättning. Syftet var att förbereda ett högrisk-bolag för privat finansiering efter projektet. Det övergripande målet var att validera affärskonceptet och tekniken genom att nå fram till en betalande kund med ett pilotprojekt. Vi har inte nått hela vägen fram, men har nått långt och har idag en mycket stor och viktig aktör på marknaden som testar våra prototyper i syfte att utvärdera möjligheten att användas i industriella gasreningsprocesser i stor skala.

Resultat och förväntade effekter

Den sökta effekten att den höga risken i bolaget skulle kunna minskas så pass att privat kapital kunde bli aktuellt har inte nåtts fullt ut. Stora framsteg är gjorda både affärsmässigt och tekniskt. Bolaget är fortsatt relativt omoget i fråga om sin organisation och förmåga att attrahera privat ägarkapital men har istället en viss volym av intäkter från test- och utvecklingsprojekt, vilket också är privat kapital.

Upplägg och genomförande

Idén att betalande kunder är den starkaste validering ett affärskoncept kan få har varit bärande genom projektet. Inledningsvis låg fokus på att intensifiera kontakterna med kunder och partners för att kunna testa värdeerbjudandet. Baserat på feedback har projektet sedan ändrat sin inriktning och fokuserar nu på naturgastillämpningar. Utvecklingen av en prototyp i industriellt relevant skala har gjorts i nära samarbete med industrin. En mycket betydande aktör på marknaden testar i skrivande stund ett prototypmembran i syfte att validera de fina prestanda vi visat i lab.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.