Gasseparation med tunna zeolitmembran

Diarienummer 2015-04869
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Bidrag från Vinnova 1 999 072 kronor
Projektets löptid maj 2016 - november 2018
Status Pågående
Ansökningsomgång VINN-Verifiering 2015 - höst

Syfte och mål

Projektet syftar till att verifiera kommersiella möjligheter med användning av ultratunna zeolitmembran för gasseparationstillämpningar. Den övergripande målsättningen är att nå fram till pilotstudie i relevant industriell miljö. Tekniska mål är att skala upp tillverkningsmetoden för att möjliggöra tillräcklig membranarea och att visa på membranens prestanda i industriell miljö. På affärssidan skall en värdekedja identifieras, partnerskap etableras och värdeerbjudandet verifieras mot kund.

Förväntade effekter och resultat

En ny, effektivare teknik för gasseparation blir tillgängligt på marknaden, vilket i förlängningen ger industrin möjligheter att minska sina kostnader och energibehov.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs vid Luleå tekniska universitet i nära samverkan med projektledning från LTU Business AB samt affärsrådgivare från Arctic Business Incubator. Det operativa teamet kompletteras från start av projektet med senior affärsutvecklare som på uppdragsbasis arbetar med att skapa nya och utveckla befintliga kund- och partnerrelationer.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.