Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

GARFIElD - Gamification of Automation stRategies For InDustry 4.0

Diarienummer
Koordinator MOBILE STORYTELLING AB - Insert Coin AB
Bidrag från Vinnova 933 000 kronor
Projektets löptid oktober 2018 - oktober 2019
Status Avslutat
Utlysning Innovationsledning och organisering – nyttiggörande av kunskap för ökad innovationsförmåga
Ansökningsomgång Innovationsledning och organisering - nyttiggörande av kunskap för ökad innovationsförmåga 2018

Syfte och mål

GARFIEIDs syfte var att öka genomströmning inom utbildning och fortbildning via ett spelifierat API framtaget av en gamification studio, Insert Coin, tillsammans med forskare och lärare på Chalmers SIILAB. Målsättning var också att bygga kunskapsnätverk för nå ut till olika utbildningsaktörer i Sverige. Målsättningen för projektet får ses som framgångsrikt. En intressant bieffekt är att inte bara genomströmningen ökat utan även studieresultaten på de testade kurserna. Målsättningen i det här projektet anses som uppfylld.

Resultat och förväntade effekter

API:et har implementerats i gymnasiekontext, högskolekontext och inom vuxenutbildning. Resultaten av projektet har visat en ökad genomströmning mellan 8-15% beroende på kurs och utbildning. Resultatet skulle kunna ge en öka samhällsinkomst. Emellertid behöver inte bara API-et vara funktionellt inom utbildning. Gällande samhällets snabba digitala transformation där 15% av den globala arbetsstyrkan beräknas behöva utbilda sig till ett nytt arbete skulle den tekniken kunna hjälpa till, inte bara inom utbildning utan i företags fortbildning eller allmän vidareutbildning.

Upplägg och genomförande

Genom olika workshops togs det fram en teori och metod för att utveckla och implementera det spelifierat API:et. Arbetssättet identifieras som avgörande för att verktyget skulle svara på ansökans behov. Den förarbetesplan som togs fram för projektets implementation har varit värdefull och användbar för att processen ska flyta friktionsfritt som möjligt. Lärdomarna från projektet är att det måste planeras mer tidsåtgång till att arbeta mot större internationella IT-system. Tålamod uppmanas när disruptiv och innovativ teknologi ska implementeras i äldre mjukvara.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 februari 2020

Diarienummer 2018-02953

Statistik för sidan