Fyra spår för förändring

Diarienummer 2013-02479
Koordinator Luleå tekniska universitet - Innovationskontoret
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid juni 2013 - oktober 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

syftet med projektet var att skriva en större ansökan för universitets och högskolors strategiska samverkan, hitta samarbetspartners och förankra internt och externt. Detta har uppnåtts.

Resultat och förväntade effekter

resultat och förväntade effekter var en ansökan. Detta har uppnåtts.

Upplägg och genomförande

diskussioner med externa parter har påbörjats och förankrats. äVen internt på många nivåer har projektet förankrats, bl.a med rektorsråd, dekaner och institutioner. Det har varit mycket framgångsrikt och lärorikt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.