Futurumkliniken - nationell testbädd för framtidens tandvård

Diarienummer 2014-04202
Koordinator Malmö högskola - Odontologiska fakulteten - Tandvårdshögskolan
Bidrag från Vinnova 6 400 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - oktober 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Tandvården är en viktig del av välfärden, men samtidigt en delvis outnyttjad miljö för innovation och samverkan. Syftet med Futurumkliniken var därför att utgöra en testbädd där tandvårdens alla aktörer kan träffas för att utveckla och testa produkter, metoder och organisatoriska lösningar för tandvården under parollen ”Bridging innovation and research”. Genom att bidra med behovsanpassad hjälp baserad på pålitlighet, objektivitet och bred kompetens inom det odontologiska området kom Futurumkliniken att fylla denna lucka och är nu efter tre år en väletablerad verksamhet.

Resultat och förväntade effekter

Futurumkliniken är väletablerad i termer av inflöde av uppdrag, de stora antal innovatörer och partners som deltar i verksamheten och hur känt konceptet är i branschen. Uppmärksamheten i branschpressen har varit mycket stor. De uppdragsgivare som anlitat Futurumkliniken har vittnat om den nytta de haft och en stor del av de uppdragsgivare som kommit till avslut, har återkommit igen med nya uppdrag. Samverkansmodellen Futurumkliniken har utvecklat har blivit prisbelönad och verksamheten har fått klartecken att fortsätta efter det att Vinnova-finansieringen upphört.

Upplägg och genomförande

Uppdragsgivare erbjuds att objektivt och kompetent få testat idéer, koncept, tjänster och utrustningar redan under forsknings- och utvecklingsfasen. I ett stort antal test- och simulatorlabb finns kvalificerad testutrustning och klinikplatser. Genom Advisory board och Nätverk för klinisk prövning kan idéer bedömas och prövas. Certifiering, finansiering och marknadsföring m. m. ombesörjs genom ett omfattande nätverk av samverkanspartners. Sammantaget erbjuder Futurumkliniken skräddarsydd hjälp och stöd för varje steg från idé till marknad.

Externa länkar

Futurumklinikens hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.