Funktionsförsäljning i tillverkande industri för omställning till cirkulära affärsmodeller

Diarienummer 2014-00880
Koordinator VIKTORIA SWEDISH ICT AB - Viktoria Swedish ICT AB - Göteborg
Bidrag från Vinnova 2 450 000 kronor
Projektets löptid april 2014 - september 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte har varit att utveckla kompetens kring affärsmodellsinnovation hos tre industriella parter. Forskningssyftet har varit att vidareutveckla existerande teori kring organisatoriska förutsättningar för införande av- och metodik för utveckling av produkt/tjänstesystem (PSS) i etablerade tillverkningsföretag, i synnerhet funktionsförsäljning för cirkulära affärsmodeller. Projektet har genomförts som ett kollaborativt forskningsprojekt mellan de tre industriparterna och de två forskningsenheterna.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet är ökad och mer nyanserad insikt om viktiga faktorer bakom de utmaningar och möjligheter som mogen maskintillverkningsindustri ställs inför när de vill öka sin andel funktions-/prestationserbjudanden. Resultaten är dokumenterade i vetenskapliga publikationer och de har spritts genom debattartiklar, seminarier och videos. Förväntade effekter: ökad förståelse i tillverkningsindustrin för skillnader i ledning och organisatoriska förmågor som behövs i hot-/konkurrensdriven/inkrementell innovation kontra möjlighetsdriven, nyskapande innovation.

Upplägg och genomförande

Projektet har bestått av tre arbetspaket, två tematiska och ett fokuserat på spridning av resultaten. De två tematiska arbetspaketen har bestått av ett med fokus på metodik for utveckling av funktionsbaserade erbjudanden, och ett med fokus på organisatoriska förutsättningar för omställning till funktionsförsäljning. Projektet har genomförts som ett kollaborativt forskningsprojekt mellan industriparterna och forskningsenheterna. Kunskap har utvecklats baserat på verktyg och teorier som testats och modifierats genom praktisk tillämpning hos industriparterna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.