Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Fundamental kunskap på nanometer-till-atomär nivå av deformationsmekanismerna i nitridnanokompositer

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Bidrag från Vinnova 2 147 276 kronor
Projektets löptid januari 2012 - december 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

The understanding of deformation mechanisms in thin films constituting self-organizing nano structures and nanolaminates is gained in this project.

Resultat och förväntade effekter

We accomplished our aim in understand deformation physics as a function of temperature in perspective of grain boundary sliding/rotation mechanisms involving high density coherent/incoherent interfaces responsible for the plasticity of the complex multilayer coatings (to achieve optimum hardness, prevent crack initiation, and hinder crack propagation), and established experimental competence at LiU to study deformation mechanisms.

Upplägg och genomförande

he scope of the project was to relate nanocomposites, grown under highly controlled magnetron sputtering conditions, to the post mechanical testing structures on an atomistic level to dig deep into deformation physics. It has been successfully realized through collaborative efforts with world leading partners at Universität des Saarland (UdS) Saarbrücken, Germany, and University of Cambridge (U.C), UK.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-03464

Statistik för sidan