Framtidsdagen & Innovationstalangerna

Diarienummer 2015-03188
Koordinator BONNIER BUSINESS MEDIA SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid juli 2015 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att uppdatera bilden av vad en innovatör är idag och vem som innoverar. Projektet kommunicerades till VAs nätevrk och läsare och vinnarna lyftes fram på ett tydligt sätt i ett speciellt innovationsnummer.

Resultat och förväntade effekter

Genom Veckans Affärer når Vinnova över 300 000 beslutsfattare i näringslivet: online, nyhetsbrevet, magasin och eventet.

Upplägg och genomförande

Samarbetet med Vinnova på eventet var framgångsrikt och resultatet blev uppskattat enligt utvärderingen. VA levererade enligt avtal.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.