Framtidens vård för en åldrande befolkning - fokus på neurodegenerativa sjukdomar

Diarienummer 2011-02395
Koordinator IMEGO Aktiebolag - IMEGO AB
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - mars 2012
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Challenge-driven innovation - Stage 1 Initiation 2011

Syfte och mål

Målet var att initiera ett nätverk för sensorteknikutveckling inom äldrevården med fokus på Parkinson och Alzheimers sjukdom. Vi har framgångsrikt, genom flertalet möten och seminarier/workshops skapat en konstellation vars styrka är den nära kopplingen till sjukvård och omsorg samt den höga tekniska kompetensen i konstellationen som krävs för att lösa vårdens behov. Dock har projektet haft svårare att knyta till sig starka industriella partners som vill gå med och medfinansiera ett B-projekt.

Resultat och förväntade effekter

Vi har framgångsrikt skapat en konstellation med nära koppling till sjukvård och omsorg samt hög tekniska kompetensen. Dock har projektet haft svårare att knyta till sig starka industriella partners som vill gå med och medfinansiera ett B-projekt. Vi har försökt få till patientperspektivet i större utsträckning genom att få till en dialog med patientföreningar samt genom att skicka ut enkätfrågor till boende. Tyvärr utan särskild stor respons

Upplägg och genomförande

Upplägget med seminarier och workshops har fungerat bra. Kompletterande möten och telefonkonferenser har varit värdefulla. Diskussioner med andra A-projekt har också varit värdefulla.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.