Framtidens självservice

Diarienummer 2014-02331
Koordinator HELPO AB
Bidrag från Vinnova 353 000 kronor
Projektets löptid juni 2014 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Helpo ser en stor marknadspotential för självservice men för att lyckats krävs att en tjänst både fungerar bra och att kostnaden kan sättas på en attraktiv nivå. Syftet med detta projekt var att utveckla en prototyp av Helpo självservice som visar hur tjänsten ska fungera och visualisera konceptet. Detta har vi lyckats med och vi kommer nu arbeta vidare mot en lansering av tjänsten.

Resultat och förväntade effekter

En viktigt effekt för projektet var att verifiera att den tekniska lösningen kommer fungera. Vi har i projektet visat att den tekniska lösningen vi har valt kommer att fungera och är möjlig att skala upp löpande efter behov. Vi har tagit fram ett enklare version av ett administrations- och kundgränssnitt som kommer ligga till grund för kommande användningstester och den fortsatta utveckling av kundinteraktionen med tjänsten.

Upplägg och genomförande

En stor del av arbetet i projektet har handlat om teknik och tekniska lösningar. Dels för att få tjänsten att fungera så bra att den kan ligga till grund för beslut att gå vidare mot en färdig tjänst, men också för att utreda vilken teknik som är bäst på kort och längre sikt för tjänsten. Vi måste välja en infrastruktur som gör det kostnadseffektivt att skala tjänsten annars blir det svårt att komma till den prispunkt vi behöver för att skapa ett stort marknadsintresse.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.