Framtidens medarbetare i dagens stålindustri

Diarienummer
Koordinator FRAMTIDSFRÖN IDEEL FÖRENING
Bidrag från Vinnova 1 626 153 kronor
Projektets löptid juni 2018 - augusti 2020
Status Pågående
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material
Ansökningsomgång Framtidens kompetensförsörjning i metallindustrin

Syfte och mål

Förändra ungdomars bild av industrin och öka teknikintresset genom att utveckla virtuella interaktiva studiebesök och visa upp delar av arbetet som i vanliga fall utförs bakom stängda dörrar.

Förväntade effekter och resultat

Efter projektets slut ska ett verktyg med virtuella interaktiva studiebesök i form av en applikation för iOS och Android, samt webbaserad lösning, ha utvecklats. Ett läromedel med tydlig koppling till skolans styrdokument (LGR 11) för lärare i grundskolan ska komplettera det interaktiva verktyget. Verktyget bidrar till att vara en brygga mellan skola och näringsliv i elevernas studie- och yrkesvägledning genom att eleverna på ett lättillgängligt sätt får möjlighet att utforska många arbetsplatser, även sådana som vanligtvis är stängda för traditionella studiebesök och prao.

Planerat upplägg och genomförande

Metoden grundar sig i insatser för att möta barn och unga, i och med det ämnar vi använda den nya digitala plattformen. Vi tänker anpassa läromedlet till målgruppen genom att ta fram en applikation där innehållet mer liknar ett spel än klassisk informationspresentation via film eller i text. Med hjälp av en referensgrupp bestående av representanter från både näringslivet och utbildningssektorn ser vi till att informationen i applikationen är relevant och aktuell.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 april 2018

Diarienummer 2018-00792

Statistik för sidan