Framtidens mål - Individanpassad, 3D-printad mat för de som har svårt att svälja

Diarienummer 2018-00432
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Jordbruk och Livsmedel, Göteborg
Bidrag från Vinnova 4 287 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - augusti 2020
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Challenge-driven innovation - Stage 2 Collaboration 2018 (spring)

Syfte och mål

Många äldre lider av undernäring vilket bidrar till ohälsa, personligt lidande, förlängda sjukhusvistelser och höga vårdkostnader. En extra utsatt grupp är de som har svårt att tugga och svälja (dysfagi), vilket är vanligt bland äldre men förekommer även i yngre grupper såsom stroke- och cancerpatienter. Syfte: Minskad undernäring och ökad livskvalité för de med sväljsvårigheter, samt minskade vårdkostnader. Mål: Utveckla 3D-printingteknik och printbara livsmedelsingredienser för ny, attraktiv dysfagi-kost och möjliggöra personlig anpassning av kosten.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade effekter: Minskad undernäring och ökad livskvalité för de med sväljsvårigheter, samt minskade vårdkostnader tack vare ett bredare utbud av varierad och attraktiv dysfagi-mat med möjlighet för personlig anpassning. Förväntade resultat: - Printbara ingredienser och nya, attraktiva dysfagi-livsmedel - 3D printer anpassad för mat - Ett system för individanpassning av mat

Planerat upplägg och genomförande

3D printing är en innovativ teknik på livsmedelsområdet med unika möjligheter för automatiserad tillverkning av visuellt tilltalade livsmedel med anpassad konsistens samt nya livsmedelsstrukturer för ökad smaklighet och variation. 3D printing är en mycket flexibel process vilket gör den lämplig för individanpassning av produkter. Ett innovativt koncept är att placera 3D printrar i tillverkningskök som bereder mat till äldrevård och sjukhus för automatisk produktion av nya, attraktiva konsistensanpassade livsmedel, med möjlighet att individanpassa varje måltid.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.