Framtidens mål - Individanpassad, 3D-printad mat för de som har svårt att svälja

Diarienummer 2018-00432
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - Jordbruk och Livsmedel, Göteborg
Bidrag från Vinnova 4 287 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - augusti 2020
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – Steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2018